เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

ดาวโหลด
บุคลากร 2565
บุคลากร 2564
บุคลากร 2563
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง E-mail: saraban@tltc.ac.th เบอร์โทร.076-621-428

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง