เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 
   

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยมีนางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นายโชติพงศ์ สังข์น้อย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เเละ นายกนก ปรีดาสุริยชัย ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ เข้า ร่วมการอบรมพัฒนาหนุนเสริมศักยภาพครูแกนนำ เเละเเกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา) ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้มอบหมายให้ นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ และคณะ ในการเข้าศึกษาข้อมูลความพร้อมของวิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม

สอศ. จับมือ บางกอกแอร์เวย์ส พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษา และ นางสาวจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึก ความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาช่างอากาศยานและสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน. ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคถลางขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ในการส่งมอบถังขยะแยกประเภท สำหรับติดตั้งจุดคัดแยกขยะที่เหมาะสม ซึ่งการส่งมอบถังขยะในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้โครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันคัดแยกขยะแต่ละประเภทของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง E-mail: phuket01@vec.mail.go.th เบอร์โทร.076-621-428

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง