เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
จดหมายข่าว 2564-2565
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

intelligent center

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/10/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 29/08/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /21-08-2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) / 21-08-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ช่าอากาศยาน /15/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาช่างอากาศยาน / 24-07-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 21-04-2566
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566 / 03-04-2566
   
 
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
ถลาง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ
นางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร
ร่วมต้อนรับ ผู้ปกครอง เพื่อประชุมทำความเข้าใจ
ให้ข้อมูล กฎระเบียบการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม
นายไพศาล เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เข้าพบปะพูดคุยกับ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นางสาวพัชราวดี จงไกรจักร และนายอมร เปล้าคูหา ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ การทำขนมพื้นเมือง แก่ประชาชน ณ ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและ โภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา รับการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง