เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
จดหมายข่าว 2564-2565
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

intelligent center

 

 

 

 

 

 

 
   
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 29/08/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /21-08-2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) / 21-08-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ช่าอากาศยาน /15/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาช่างอากาศยาน / 24-07-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 21-04-2566
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566 / 03-04-2566
   

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นตัวแทนว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางปัทมา วีระวานิช ที่ ปรึกษาด้านความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ในนามคณะกรรมการและเลขานุการ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน ของ อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลเพิ่มเติม
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลภาพรวมการดำเนิน โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2571) ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพราว ภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม

์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการประกวดร้องเพลง TLTC Contest 2023 โดยมีนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกฤษณา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง