เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 65-06-28
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 65-06-24
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 65-06-10
   
โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3 หลักสูตรการจัดผ้า, หลักสูตรขนมไทย,หลักสูตรการจัดดอกไม้ , หลักสูตรเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม, หลักสูตรการให้บริการผู้โดยสาร สาขาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม
นายอดิศักดิ์เพชรเวช ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2 มอบเกียรติบัตร และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ เชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ดีเด่นของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายระวิ ดาบทอง รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด  ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเมอร์ลิน ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง นำนักเรียนนักศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการ “ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีงบประมาณ 2565ข้อมูลเพิ่มเติม

 

วิทยาลัยเทคนิคถลางได้จัดโครงการ “วัยใสห่างไกลโรคติดต่อและโรคเอดส์” เพื่ออบรมให้ความรู้แก้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคถลางข้อมูลเพิ่มเติม

> > > >

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง E-mail: saraban@tltc.ac.th เบอร์โทร.076-621-428

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง