เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
จดหมายข่าว 2564-2565
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

intelligent center

 

 

 

 

 

 

 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 13-03-66
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 01-02-66
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคถลาง พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน) /14-12-65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูช่างอากาศยาน / 26-11-65

   
นนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประเมินการนำเสนอสรุปผล การดำเนินโครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษาทุกชมรมวิชาชีพ ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคถลาง นำโดยผู้อำนวยการ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ พร้อมด้วยนางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียรและนางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตแรงงานอันดามัน ในงาน "อันดามันพร้อม" ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ให้การต้อนรับ นายทนงชาย เจษฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งได้ทำการเยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอน ของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน วิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ข้อมูลเพิ่มเติม

กรรมการการตัดสินคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ. นำโดย ดร.จริยา เอียบสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง นางสาวกัญญาภัทร รักเมือง นักจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด นางสาวเดือนเมษา เครือพานิช ณ อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลางข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง