เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
จดหมายข่าว 2564-2565
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

intelligent center

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/10/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 29/08/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /21-08-2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) / 21-08-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ช่าอากาศยาน /15/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาช่างอากาศยาน / 24-07-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 21-04-2566
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566 / 03-04-2566
   
 

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นประธานอนุกรรมการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมต่งห่อ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นางสาวปณิตา สุจริตภักดี ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ รับผิดชอบงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท ์ ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้รับมอบหมาย จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ( ภาคความสามารถ ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินและ ความรับผิดชอบของกลุ่มกรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัด 1-16 โดยนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวย การวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นประธาน รับผิดชอบกลุ่มจังหวัด 10 เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง