เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
จดหมายข่าว 2564-2565
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

intelligent center

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร
 
 
 
 

 

 

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/10/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 29/08/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /21-08-2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) / 21-08-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ช่าอากาศยาน /15/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาช่างอากาศยาน / 24-07-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 21-04-2566
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566 / 03-04-2566
   
 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล"ระดับเหรียญเงิน ในการ จากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Oh-Aew Phuket read -to-drink jelly products for health สังกัอาชีวศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ายสิรภัทร สายราย้า,นางสาวปรางชญานันท์ บุญทะวงศ์ และนายณัฐนันท์ ชูเมือง นักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คว้ารางวัลระดับ รางวัล เหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง food box set set ระดับ ปวช. ประเภททีม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ดำเนินโครงการ เทคนิคถลาง ฟุตซอลคัพ สร้างสานสัมพันธ์และต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวสำลี จินดาพล ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ คณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาอาหารและโภชนาการ และ สาขาวิชาการโรงแรม ร่วมกันบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วม โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง