เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 
   
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคถลาง พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครูสาขาวิชาช่างอากาศยาน) /14-12-65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูช่างอากาศยาน / 26-11-65

วิทยาลัยเทคนิคถลางขอแสดงความยินดี การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา(STEM Education)ระดับ ปวช. ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่งมี ผู้เข้าแข่งขัน นายนรา สร้อยสน , วีรภัทร ธัญรส , นายสุรัตน์ ชูรักษา , นายวชิรวิทย์ มานพ ,และครูผู้ควบคุม นายดลซิ มุสอแยนา ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคถลางขอแสดงความยินดีกับ นายฐิรวัฒน์ อาจเอี่ยม และนายมูฮัมหมัดอามีน ลอดิง นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีครูผู้ควบคุม ได้แก่ นางสาวนัทมน โก้สกุล นางสาวกาญจนาวรรณ พรมสอน และนางสาววนิดา วาหะรักษ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาคู โดยมีนางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมแสดง ความยินดี ณ สถานีตำรวจภูธรสาคู ข้อมูลเพิ่มเติม

นายระวิ ดาบทอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย และ ดร.สุรินทร์ บุญสนอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมโครงการใส่ใจดูแลสุขภาพและฝึก ทำอาหารและขนมของชมรม ผู้สูงอายุตำบลสาคู ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยมีนางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ให้การต้อนรับ และมีนายอมร เปล้าคูหา ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรโครงการฯ ข้อมูลเพิ่มเติม

อบจ.ภูเก็ต จับมือ วิทยาลัยเทคนิคถลาง จัดแข่งขันแรลลี่ ครั้งที่ 1 เส้นทาง ภูเก็ต-กระบี่-พัทลุง นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าร่วมการแถลงข่าว “เทคนิคถลางแฟมิลี่แรลลี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 1” TLTC Family Rally 1st เส้นทาง ภูเก็ต-กระบี่-พัทลุง วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสมชาย เครือศึก ประธานจัดการแข่งขันฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง