เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
 
จดหมายข่าว 2564-2565
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

intelligent center

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาเคมี / 9-07-2567
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) / 24-06-2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24/10/2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 29/08/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ /21-08-2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) / 21-08-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)ช่าอากาศยาน /15/08/2566
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาช่างอากาศยาน / 24-07-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว / 21-04-2566
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566 / 03-04-2566
   
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ คณะครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ นำโดย นายศุภมิตร เส็มสัน และนายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์ ดำเนินการฝึกอบรม แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ในการจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษานานาชาติ พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ข้อมูลเพิ่มเติม
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการขับเคลื่อนการศึกษานานาชาติ พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City งบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุนประสพ รองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ คณะครู บุคลากร ในการสนับสนุน ร่วมตัดสิน ให้คำแนะนำ ในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งผลการแข่งขัน ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย สุนประสพ นางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน และสาขาวิชาธุรกิจการบิน โดยได้รับเกียรติจาก คณะครูผู้เชี่ยวชาญ นายณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นายปรีชา สุวรรณรัตน์, นายกนก สารสิทธิธรรม, นายณัฐพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นางสาวผาณิต บุญญา, ข้อมูลเพิ่มเติม

  • วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
  • facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง เบอร์โทร.076-621-428
  • สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@tltc.ac.th

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง