เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง สถานศึกษาคุณธรรม ต้นแบบอาชีวศึกษา สร้างคนดีให้บ้านเมือง
 
โครงการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี
จดหมายข่าววิทยาลัยเทคนิคถลาง
news surce แหล่งข่าวเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 65-07-11
   
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการรับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม พร้อมด้วย นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยตัวแทนนักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน จำนวน 8 โครงการคุณธรรม โดยผู้นิเทศ คือ นายประดับ แก้วนาม และ นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์ จากมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565) พร้อมกล่าวคำถวายพระพรฯ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง เข้าร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการฯ นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลาง เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ ตลาดลองแล จังหวัดพังงา  ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีการศึกษา 2565” เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาแนวทาง การเป็นผู้ประกอบการต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเรียนรู้ ชีวิตในยุคโควิท-19 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนแต่ละกลุ่มลงฐาน 5 ฐาน หมุนเวียนครบทุกฐาน พร้อมทั้งสอบประเมินก่อนและหลังเรียน และมีการสรุปความที่ได้รับในรูปแบบ mind mapping และมีการนำเสนอ  โดยมี นางสาวทัศนวรรณ คงสมบัติ รองผู้อำนวยการฯ นั่งให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม CVM วิทยาลัยเทคนิคถลาง ข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

facebook:วิทยาลัยเทคนิคถลาง E-mail: phuket01@vec.mail.go.th เบอร์โทร.076-621-428

นางสาวกชกร บุษราภรณ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง