ข้อมูลสถานประกอบการ Webmaster : oGTOoCopyright 2009 - 2010   Thalang Technical College   All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621428   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com