10 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ (ศกร. ตำบลศรีสุนทร ) ณ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 จัดแสดงนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Oh-Aew Phuket ready-to-drink jelly products for health
   
10 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาอาหารและโภชนาการคว้ารางวัลระดับ รางวัล 🥇เหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขัน 🧑🏻‍🍳 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง food box set set
   
9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ เทคนิคถลาง ฟุตซอลคัพ สร้างสานสัมพันธ์และต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
   
9 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
   
8 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการ The Teak Phuket ณ ตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
   
8 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการตั้งวงเลิกเหล้า จับเข่าทิ้งบุหรี่ (ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ในสถานศึกษา)
   
8 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับ คณะผุ้บริหาร คณะครูแนะแนว โรงเรียนเครือข่าย ร่วมจิบกาแฟ แลเครื่องบิน
   
7 กุมภาพันธ์ 2567 แข่งขันทักษะช่างอากาศยาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
   
7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสำลี จินดาพล รองผู้อำนวยการ มอบรางวัล การแข่งขัน E-Sport (ROV)
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 เข้ารับรางวัลระดับเหรียญเงิน ผลงาน Oh-Aew Phuket ready-to-drink jelly products for health จากการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการสัมมนา TLTC เบเกอรี่สร้างงาน สร้างอาชีพ ในรายวิชา เทคนิคการสัมมนาและการนำเสนอผลงาน นักศึกษาระดับ ปวส.1
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง food box set set ระดับ ปวช. ประเภททีม
   
6 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวฯ นายรวิวัฒน์ คำหวาน ครูสาขาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษา ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ (สายอาชีพ) ในกิจกรรม "พี่ชวนน้อง มองอนาคต"
   
5 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วยนักศึกษา นายกองค์การนักวิชาชีพฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมการอบรม In-Country Program for Thailand on Greening TVET for Sustainable Development
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
2 กุมภาพันธ์ 2567
อยากชวนเธอ มาเป็นครอบครัวเทคนิคถลางด้วยกันน๊าาา สมัครเรียนออนไลน์
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
2 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ
   
1 กุมภาพันธ ์ 2567 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นักศึกษาทุนกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"