28 มกราคม 2566 โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพและฝึกทำอาหารและขนมของชมรมผู้สูงอายุตำบลสาคู ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง
   
27 มกราคม 2566 ร่วมการแถลงข่าว “เทคนิคถลางแฟมิลี่แรลลี่เพื่อน้อง ครั้งที่ 1” TLTC Family Rally 1st
   
27 มกราคม 2566 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (ระยะที่ 1)
   
16 มกราคม 2566 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน
   
16 มกราคม 2566 วันครูแห่งชาติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2566
   
11 มกราคม 2566 ท่าอากาศยานภูเก็ต Puket International Airport (HKT) มอบปฏิทิน และ กระเป๋า เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2566
   
10 มกราคม 2566 โครงการการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับสภ.สาคู และสภ.เมือง
   
16 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคถลางมีความเป็นเลิศ
   
12 มกราคม 2566 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคถลางมีความเป็นเลิศ
   
12 มกราคม 2566 แผนกวิชาธุริจกิจการบิน วิทยาลัยเทคนิคถลางมีความเป็นเลิศ
   
10 มกราคม 2566 แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลางมีความเป็นเลิศ
   
9 มกราคม 2566 โครงการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 2/2565
   
9 มกราคม 2566 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคถลางมีความเป็นเลิศ
   
7 มกราคม 2566 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง มีความเป็นเลิศ
   
6 มกราคม 2566

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคถลาง มีความเป็นเลิศ

   
5 มกราคม 2566 โครงการ​การเขียนแผน คนดี คนเก่ง และมีความสุข​ ภายใต้กิจกรร ม​องค์การ​นัก​วิชาชีพ​ในอนาคต​แห่ง​ประเทศไทย
   
4 มกราคม 2566 ดำเนินการออกติดตามนิเทศการเรียนการสอน ของครูแผนกช่างไฟฟ้า และ แผนกเทคนิคพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565