14 พฤษภาคม 2565 ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน” เพื่อเยาวชนของแผ่นดิน
   
7 พฤษภาคม 2565 ดันตลาดชิงปลาในยาง เป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีคนเกาะ
   
29 เมษายน 2565 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
   
11 เมษายน 2565 ภูเก็ต ประเดิมด้วยชีวิตบนถนนแล้ว 2 รายทางน้ำยังเป็นศูนย์รอง ผบช.ภ.8 เยี่ยมให้กำลังใจตัวแทน สอศ.บริการชาวบ้าน
   
11 เมษายน 2565 อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนถึงคิวเทคนิคถลางบริการนักท่องเที่ยวเยือนเกาะภูเก็ต
   
7 เมษายน 2565 การสร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 ฝาย ( ตอนที่ 1 ) "
   
24 มีนาคม 2565 ใกล้ถึงฝัน! ฝายเฉลิมพระเกียรติเก็บน้ำในวิทยาลัยเทคนิคถลางโครงสร้างใกล้เสร็จ
   
19 มีนาคม 2565 “เรวัต”นำทัพ อบจ.ภูเก็ตสัญจร ที่ กะทู้ เทคนิคถลางร่วมขบวนช่วยชาวบ้านและแบ่งปันต้นกล้าพืชผักสวนครัว
   
13 มีนาคม 2565 รัฐ-เอกชนพร้อมหน้าเทิดทูนเชิดชูท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรภายใต้ชื่อการจัดงาน“237 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
   
12 มีนาคม 2565 เอกชนหนุนแนวคิดเจ้าเมืองภูเก็ตส่งเสริมสถาบันการศึกษาเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์