16 มีนาคม 2565 ออกหน่วยบริการ fix it Center ศูนย์สร้างเพื่อชุมชน
   
15 มีนาคม 2565 นายอนุภาพ ร่วมขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมโครงการสร้างฝายกั้นน้ำเฉลิมพระเกียรต
   
10 มีนาคม 2565 นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมิน “ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง” ตำแหน่งครูผู้ช่วย
   
9 มีนาคม 2565 10  มีนาคม  2565 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   
2 มีนาคม 2565 โครงการ "คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์ สุข"
   
2 มีนาคม 2565 นำกระเช้าคุกกี้ผลิตภัณฑ์จากนักเรียนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการร่วมแสดงความยินดีกับ นายบัญชา ธนูอินทร์นายอำเภอถลาง
   
1 มีนาคม 2565 กิจกรรม”คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์สุข”