11 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2565)
   
11 สิงหาคม 2565 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
   
8 สิงหาคม 2565 ศึกษาดูงานโครงการ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีการศึกษา 2565”
   
6 สิงหาคม 2565 โครงการเรียนรู้ ชีวิตในยุคโควิท-19
   
5 สิงหาคม 2565 โครงการประดับแถบสามสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2565
   
4-5 สิงหาคม 2565 โครงการ”การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ปีการศึกษา 2565”
   
3-4 สิงหาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดภูเก็ต
   
5 สิงหาคม 2565 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับภาค(กลุ่มจังหวัดภาคใต้) ครั้งที่ 29
   
3 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)”