21มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบพนักงานราชการ
   
21 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2565
   
20 มกราคม 2565 ประชุมเพื่อตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2565
   
19 มกราคม 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปวช 1 สาขาไฟฟ้าร่วมกับครูผู้สอนประจำวิชาผ่านระบบออนไลน์
   
19 มกราคม 2565 โครงการการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านเบเกอรี่เพื่อการค้า
   
17 มกราคม 2565 ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมกิจกรรมอาชีวศึกษาการประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
   
17 มกราคม 2565 ร่วมประชุมครูผู้สอนประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมประชุมนักเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดเรียน
   
17 มกราคม 2565 ประชุมเตรียมงานการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
   
17 มกราคม 2565 นักเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ ปวช.2  และปวช.3 ออกบูธจัดกิจกรรมทำขนมคัพเค้กเนื่องในโอกาสงานวันเด็ก
   
11 มกราคม 2565

นิเทศการฝึกอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน 

   
10 มกราคม 2565 ประชุมโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
   
10 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคถลางเปิดรับรายงานตัวนักเรียนโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565
   
7 มกราคม 2565 ร่วมประชุมออนไลน์การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และ หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศ (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32
   
6 มกราคม 2565 ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม TLTC Open House 2022 ถลางวิชาการ เปิดบ้านรับน้อง
   
5 มกราคม 2565 โครงการจิบน้ำชาสานสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่าย
   
4 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารเบริหารร่วมมอบกระเช้าคุกกี้สวัสดีปีใหม่ให้กับ บริษัทพัชทรี ทัวร์