30 กันยายน 2564 โครงการอาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพ Upskill-Reskill-Newskill สู้ภัยโควิด 19
   
29 กันยายน 2564 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
   
29 กันยายน 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา เพื่อนำเสนอแนวคิดยกระดับความเป็นเลิศ excellence Center อย่างมีคุณภาพ
   
28 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพ
   
28 กันยายน 2564 กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
   
27 กันยายน 2564 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดรุ่นที่ 2
   
25-26 กันยายน 2564 CVM หลักสูตรขนมเปี๊ยะ  ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กันยายน 2564
   
25-26 กันยายน 2564 CVM หลักสูตรการจัดผ้า  ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กันยายน 2564
   
25-26 กันยายน 2564 CVM หลักสูตรการจัดดอกไม้ ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กันยายน 2564
   
23 กันยายน 2564 โครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์ บรรยายในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
   
22 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมสัมนาเชิงวิชาการ การออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสาขาบัญชี
   
22 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมสัมนาเชิงวิชาการ การออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
22 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมสัมนาเชิงวิชาการ การออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสาขาช่างยนต์
   
22 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดกิจกรรมสัมนาเชิงวิชาการ การออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการสาขาไฟฟ้ากำลัง
   
21 กันยายน 2564 "กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564" (รูปแบบออนไลน์)
   
18 กันยายน 2564 CVM หลักสูตร ขนมคุกกี้ "Cookies"
   
18 กันยายน 2564 CVM หลักสูตร ชูชิ "SUSHI"
   
18 กันยายน 2564 CVM หลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม”Cocktall
   
18 กันยายน 2564 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
   
17 กันยายน 2564 ร่วมรับฟังและนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
17 กันยายน 2564 ร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย
   
15 กันยายน 2564 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
   
15 กันยายน 2564 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า
   
15 กันยายน 2564 โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด พ.ศ 2564
   
15 กันยายน 2564 โครงการ”สัมมนาเชิงวิชาการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ Train to trip v.1 (ไนท์แค้มป์ ภูเทียบดาว)”
   
14 กันยายน 2564 โครงการมารยาทในการสัมภาษณ์งาน
   
11-12 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายฯ
   
12 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภายใต้ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM
   
10 กันยายน 2564 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
   
3 กันยายน 2564 โครงการเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
   
1 กันยายน 2564  วิทยาลัยเทคนิคถลางเข้าร่วมโครงการจิตอาสาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์
   
22 สิงหาคม 2564 โครงพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
   
18 สิงหาคม 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะดำเนินงานสภากาชาดจังหวัดภูเก็ต
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน