30 ธันวาคม 2564 ทำบุญตักบาตรวิทยาลัยฯ
   
29 ธันวาคม 2564 พิธีเปิดอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่
   
27 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ
   
27 ธันวาคม 2564 เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซลระดับภาค ครั้งที่ 32
   
27 ธันวาคม 2564 พิธีเปิดการแข่งขันเทคนิคถลางฟุตซอลสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 3
   
22 ธันวาคม 2564 นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปีที่ 1และ 2 เดินทางไปตรวจ ATK
   
21 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการเทคนิคถลาง นางสาวกชกร บุษราภรณ์ นำกระเช้าผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ มอบแด่นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
   
21 ธันวาคม 2564 ประชุมวางแผนโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565
   
16 ธันวาคม 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 32
   
13 ธันวาคม 2564 ต้อนรับ คณะครูและนักศึกษาจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส. ทบ.ค
   
13 ธันวาคม 2564

ปรชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

   
3 ธันวาคม 2564 โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
   
2 ธันวาคม 2564 การบินไทย ต่อยอดพัฒนาบุคลากรขานรับอุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO)ของประเทศไทย
   
2 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการเทคนิคถลางนิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาเตรียมความพร้อมซ้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชาช่างยนต