.
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และคณะเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาคบ่าย) นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง มอบหมายให้ นางกาญจนาตัณทราวัฒน์พันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลงพื้นที่ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ของสาขาวิชาช่างอากาศยาน โดยมีนักศึกษา คณะครู และผู้เชี่ยวชาญ ประจำสาขาวิชาร่วมให้ข้อมูล และนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในสาขาวิชา ( TEC Model ) ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com