.
วิทยาลัยเทคนิคถลางรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 ท่ามกลางบรรยากาศรุ่นพี่คอยต้อนรับรุ่นน้องอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่ดีก่อนเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคถลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com