.
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ พร้อมร่วมเสนอแนะแนวคิด ความคิดเห็น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเรียนการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมทั้งองค์รวม ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com