.
วิทยาลัยเทคนิคถลางเข้ารับการนิเทศ ติดตาม การจัดอาชีวศึกษายกกำลังสอง

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ และรับการนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง จากคณะนิเทศ ศูนย์นิเทศนำโดย ท่าน ดร.อภิชาต เนินพรหม และนางปรียา ตันวิพัฒน์ ได้รับฟัง คำชี้แจง ข้อเสนอจากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งให้แนวคิด ในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคถลางสู่ความเป็นวิทยาลัย Excellence ยกกำลังสอง ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com