.
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลางเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดการแข่งขันในสาขาวิชาชีพแต่ละสาขา รวมทั้งการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com