.
สาขาวิชาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดในยาง

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวรัฐกานต์ สามสี ครูประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดในยาง ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com