.
โครงการ คนอาขีวะปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลาง จัดโครงการ คนอาขีวะปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เข้าไปให้บริการชุมชน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com