.
พิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคนิคถลางจัดพิธีวันไหว้ครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคถลางร่วมพิธีวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคถลาง

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com