.
ต้อนรับคณะผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

22 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลาง โดยการนำของ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการฯ ได้ต้อนรับคณะผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลางได้นำเสนอผลงานด้านต่างๆ ที่วิทยาลัยได้ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com