.
ต้อนรับ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และคณะ
5 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรและนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน ร่วมต้อนรับ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กทม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนของ วท ถลาง ณ อาคารปฏิบัติการช่างอากาศยาน
 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com