.
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER

8 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลาง จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน ณ ศาลาพิกุลทอง บ้านไม้ขาว คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ให้บริการแก่ประชาชนชาวบ้านไม้ขาวด้วยมิตรไมตรี โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดการเป็นเวลา 3 วัน วันที่ 8 - 9 และ 12 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งจุดบริการเป็น 2 ศูนย์ 1.ศาลาพิกุลทองบ้านไม้ขาว 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านพรุสมภารี

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com