.
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ให้กับนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และสาขาธุรกิจการบิน

24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ให้กับนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และสาขาธุรกิจการบิน ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 โดยมี นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เชียวชาญด้านอากาศยาน ด้านธุรกิจการบิน พร้อมด้วยครู ทั้ง 2 สาขา ร่วมกันประดับเครื่องหมายชั้นปีเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครู และนักศึกษาทุกคน
ได้ยืนสงบนิ่งน้อมจิตรำลึกถึงครูผู้วายชนม์ พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน" โดย นายณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท เคส เอวิเอชั่น จำกัด ให้ความรู้กับนักศึกษา ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคถลางได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของนักศึกษาสาขาช่างอากาศยาน และ สาขาธุรกิจการบิน ในคราวเดียวกันี

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com