.
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

22 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคถลาง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โดยมี นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการ นางกาญจนา ตัณทราวัฒน์พันธ์ , นางสาวปฐมาพร อาสน์วิเชียร รองผู้อำนวยการ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคคลากร นักเรียนนักศึกษาถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 
Copyright 2009 - 2010   Thalang Technical College  All rights reserved
วิทยาลัยเทคนิคถลาง   215 หมู่ 5   ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต   83110
Tel   076-621426   Fax   076-621428 E-mail migazha007@hotmail.com